Program do Kompleksowej Ewidencji Odpadów w Twojej przeglądarce internetowej

Wybierz z górnego menu opcję „Zestawienia roczne” i przejdź do listy zestawień. W tym module programu możesz wykonać zbiorcze zestawienie danych o ilości i odmianach odpadów, sposobie ich gospodarowania oraz o wszelakich urządzeniach i instalacjach wykorzystywanych do unieszkodliwienia lub odzysku tych odpadów.

Zestawienie roczne - Dział 1.
Zestawienie roczne – Dział 1.

W zestawieniu rocznym znajduje się kilka kart:

 • Dział 1. Dane o posiadaczu odpadów
  • Tabela A. Dane o posiadaczu odpadów
  • Tabela B. Dane o miejscu prowadzenia działalności oraz decyzjach
 • Dział 2. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów
 • Dział 3. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odebranych odpadów komunalnych
 • Dział 4. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach zebranych odpadów
 • Dział 5. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi
  • Tabela A. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach lub urządzeniach
  • Tabela B. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi poza instalacjami lub urządzeniami
  • Tabela C. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów przekazanych w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącymi przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby
 • Dział 6. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów
  • Tabela A. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów w instalacjach lub urządzeniach
  • Tabela B. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach unieszkodliwionych odpadów poza instalacjami i urządzeniami
 • Dział 7. Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiana odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz spalarni i współspalarni odpadów

Przy tworzeniu nowego zestawienia rocznego wszystkie dane, które zostały zapisane w module „Ewidencja” zostają automatycznie uzupełnione.

Podgląd wydruku ułatwia weryfikację zestawienia.

Zestawienie roczne - Dział 1. Podgląd wydruku.
Zestawienie roczne – Dział 1. Podgląd wydruku.

Moduł: Zestawienie roczne w wersji bezpłatnej służy tylko do celów poglądowych. Pełną funkcjonalność można uzyskać po wykupieniu pakietów płatnych.

Close Menu