Program do Kompleksowej Ewidencji Odpadów w Twojej przeglądarce internetowej

W menu po prawej stronie w sekcji „Twoja firma” znajduje się opcja „Instalacje”. Wybierz ją i przejdź do okna z listą instalacji.

Instalacje wykorzystywane są przez firmy prowadzące odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w programie znajduje się sprecyzowana lista typów instalacji.

Lista instalacji.
Lista instalacji.

Przy tworzeniu instalacji należy wybrać typ instalacji, nadać kod, nazwę oraz pojemność podaną w Mg/rok (1 Mg [1 megagram] = 1 000 000 g = 1 000 kg).

Formularz - "Dodaj instalację".
Formularz – „Dodaj instalację”.

Rok ewidencji >

Close Menu