Program do Kompleksowej Ewidencji Odpadów w Twojej przeglądarce internetowej

Aby dodać wpis „Zbieranie” należy kliknąć na przycisk „Dodaj” i wybrać opcję „Zbieranie”.

Dodając wpis zbieranie możemy określić właściciela odpadów (czyli kontrahenta przekazującego odpady) oraz firmę transportującą (w obydwu przypadkach firmy te muszą istnieć jako nasi kontrahenci).

Karta ewidencji odpadów - Zbieranie.
Karta ewidencji odpadów – Zbieranie.
Karta ewidencji odpadów - Zbieranie.
Karta ewidencji odpadów – Zbieranie.

W edycji wpisu zbierania możemy edytować wszystkie dane podstawowe, jak i dane poszczególnych kontrahentów.

Przed wydrukiem karty przekazania odpadu możemy użyć podglądu wydruku w celu sprawdzenia wszystkich danych.

Podgląd wydruku - Karta przekazania odpadów.
Podgląd wydruku – Karta przekazania odpadów.

Odzysk >

Close Menu