Program do Kompleksowej Ewidencji Odpadów w Twojej przeglądarce internetowej

Aby dodać wpis „Wytworzenie” należy kliknąć na przycisk „Dodaj” i wybrać opcję „Wytworzenie”.

Jeżeli wpis o wytworzeniu odpadu powstał w wyniku operacji unieszkodliwiania lub odzysku powinien on być poprzedzony wpisem odzysku/unieszkodliwiania.

Karta ewidencji odpadów - Wytworzenie.
Karta ewidencji odpadów – Wytworzenie.

Wydobycie >

Close Menu