Program do Kompleksowej Ewidencji Odpadów w Twojej przeglądarce internetowej

Aby dodać wpis „Przekazanie” należy kliknąć na przycisk „Dodaj” i wybrać opcję „Przekazanie”.

W myśl wpisu przekazania my jesteśmy właścicielem odpadów i przekazujemy je innemu kontrahentowi (kontrahent odbierający odpad), możemy wykorzystać do tego celu firmę transportującą (w obydwu przypadkach firmy te muszą istnieć jako nasi kontrahenci).

Karta ewidencji odpadów - Przekazanie.
Karta ewidencji odpadów – Przekazanie.
Karta ewidencji odpadów - Przekazanie.
Karta ewidencji odpadów – Przekazanie.

Odbieranie odpadów komunalnych >

Close Menu