Program do Kompleksowej Ewidencji Odpadów w Twojej przeglądarce internetowej

Aby dodać wpis „Odbieranie odpadów komunalnych” należy kliknąć na przycisk „Dodaj” i wybrać opcję „Odbieranie odpadów komunalnych”. Następnie określamy właściciela odpadów (czyli kontrahenta przekazującego odpady) oraz firmę transportującą (w obydwu przypadkach firmy te muszą istnieć jako nasi kontrahenci).

Karta ewidencji odpadów - Odbieranie odpadów komunalnych.
Karta ewidencji odpadów – Odbieranie odpadów komunalnych.
Karta ewidencji odpadów - Odbieranie odpadów komunalnych.
Karta ewidencji odpadów – Odbieranie odpadów komunalnych.

Zbieranie odpadów metali >

Close Menu