Program do Kompleksowej Ewidencji Odpadów w Twojej przeglądarce internetowej

W menu po prawej stronie w sekcji „Twoja firma” znajduje się opcja „Decyzje”, gdzie istnieje możliwość uzupełnienia wszystkich decyzji w zakresie gospodarki odpadami. Wybierz ją i przejdź do okna z listą decyzji.

Lista decyzji.
Lista decyzji.

Decyzje mogą dotyczyć między innymi: zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania lub odzysku odpadów, zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania.

Formularz "Nowa decyzja".
Formularz – „Edycja decyzji”.

Instalacje >

Close Menu