Program do Kompleksowej Ewidencji Odpadów w Twojej przeglądarce internetowej

1. Czy program KEWO będzie działał w oparciu o nowe przepisy obowiązujące od 2020 roku?
Nie. Program KEWO nie będzie dostosowany do nowych przepisów i nie będzie można prowadzić ewidencji od roku 2020 przy pomocy programu KEWO. Od stycznia 2020 obowiązuje obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości tylko elektronicznie. W tym celu Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska przygotował dla przedsiębiorców środowisko umożliwiające prowadzenie ewidencji (w skrócie nazywane BDO). Jest ono dostępne na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/

2. Jakie lata ewidencji obsługuje program KEWO?
Program KEWO w wersji 3.0 (aktualnej) obsługuje lata: 2015 – 2019.

3. Do kiedy będzie możliwe korzystanie z programu KEWO?
Program KEWO będzie działał do czasu działania wykupionych subskrypcji. Na pewno program będzie działał do 30.04.2020.

4. Czy mogę wyeksportować swoje dane z KEWO?
Tak. Po zalogowaniu kliknij w górnym menu ikonkę użytkownika (po prawej stronie) i wybierz z menu opcję „Użytkownik”. Poniżej aktualnego planu znajduje się link: Eksport danych.

5. Jak stworzyć zbiorcze zestawienie odpadów?
Po zakończeniu ewidencji odpadów za dany okres wystarczy skorzystać z modułu Zestawienia roczne, dodać nowe zestawienie podając jego nazwę. Wszelka ewidencja prowadzona do momentu stworzenia nowego zbiorczego zestawienia rocznego zostanie w nim uwzględniona. Więcej szczegółów w instrukcji obsługi programu KEWO.

6. Czy mogę wciąż korzystać ze starej wersji programu KEWO?
Tak, do 29.02.2020 dostępna będzie stara wersja programu KEWO (wersja 2.0.0). Obie wersje programu będą działały równolegle, jednakże dane wprowadzane przez użytkownika w wersji 2.0.0 nie będą widoczne w wersji 3.x.x i odwrotnie. Wszelkie dodatkowe informacje o poprzedniej wersji znajdziecie Państwo na stronie KEWO wersja 2.0.0.

Close Menu