Program do Kompleksowej Ewidencji Odpadów w Twojej przeglądarce internetowej

Program KEWO bez wsparcia BDO

Z przykrością zawiadamiamy, że podjęliśmy decyzję o nie implementowaniu w programie KEWO systemu BDO, który będzie obowiązywał przedsiębiorców od stycznia 2020 roku. Decyzję podjęliśmy z uwzględnieniem aktualnej wiedzy na temat nowego systemu BDO, po przenalizowaniu dostarczonej 5 listopada 2019 API (jeszcze nie w pełni działającej) i po konsultacjach z przedsiębiorstwami.

Program KEWO będzie nadal działał i będzie umożliwiał korzystanie z funkcjonalności, które obejmują rok 2019 (oraz poprzednie lata), wraz z możliwością tworzenia kart KPO, KEO oraz „Zestawienia rocznego”. Nie ulegają zmianie warunki świadczenia usługi, ani żadne parametry. Ewidencja na rok 2020 nie będzie już jednak wspierana.

Jakie są nowe obowiązki od 2020 roku?

Od stycznia 2020 obowiązuje obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości tylko elektronicznie. W tym celu Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska przygotował dla przedsiębiorców środowisko umożliwiające prowadzenie ewidencji. Jest ono dostępne na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/

Prosimy o skorzystanie z możliwości przetestowania „Pilotażowego systemu BDO”, które zostało uruchomione 26.11.2019 dla każdego podmiotu posiadającego wpis w obecnym Rejestrze-BDO. Znajduje się ono na stronie: https://bdo-test.mos.gov.pl/

Dlaczego podjęliśmy decyzję o nie implementowaniu wsparcia systemu BDO?

Nasz program, rozwijany od 2011 roku, był wykorzystywany głównie przez małe podmioty, które chwaliły sobie prostotę i łatwość obsługi. Od samego początku zakładaliśmy, że ułatwimy naszym klientom prowadzenie ewidencji, dlatego aplikacja działała online i posiadała tylko niezbędną, podstawową funkcjonalność. Naszym celem było dostarczenie usługi umożliwiającej prowadzenie ewidencji i tworzenie wydruków na potrzeby tej ewidencji w sposób maksymalnie prosty.

Od początku roku 2019 śledziliśmy uważnie prace nad nowym systemem, co zaowocowało serią artykułów na naszym blogu. Dnia 5 listopada 2019 roku uzyskaliśmy dostęp do API formalnie, jednakże z przyczyn technicznych mogliśmy je przetestować dopiero od 11 listopada 2019. Od 11 do 25 listopada wykonaliśmy serię testów z użyciem nowego API.

W momencie uruchomienia systemu BDO przez OŚPIB nasz program KEWO przestał być konkurencyjny. Jego funkcjonalność została niemalże w 100% przejęta przez nowy serwis BDO. Ponadto nowa ewidencja została oparta w całości o wewnętrzną bazę BDO, tzn. każdy podmiot musi być zarejestrowany w bazie i posiadać numer BDO oraz każdy podmiot musi prowadzić ewidencję przez stronę BDO, albo przy pomocy API BDO. Takie elementy, jak numeracja kart KPO lub potwierdzenie transportu odpadu będą wyłącznie generowane przez BDO.

Za korzystanie ze strony BDO nie są aktualnie pobierane opłaty, z wyjątkiem opłat rejestracyjnych.

Gdzie przedsiębiorcy będą mogli od 2020 roku prowadzić ewidencję?

Są różne opcje, jednakże najprostsza z nich to aktualnie serwis udostępniony na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/

Można również korzystać z programów firm prywatnych, jednakże należy pamiętać, że programy te muszą bezpośrednio korzystać z API BDO, aby zapewnić integralność danych w jednolitej strukturze BDO.

Co dalej z programem KEWO?

Program KEWO (w wersji 3) będzie dostępny do czasu obowiązywania subskrypcji. Do tego czasu wszyscy użytkownicy będą mogli korzystać z jego funkcji.

Prosimy o skorzystanie z możliwości wydruku wszystkich kart lub eksportu danych.

Close Menu