Program do Kompleksowej Ewidencji Odpadów w Twojej przeglądarce internetowej

BDO będzie miał API w stylu REST

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o naszych wątpliwościach związanych z wdrożeniem „Ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw” z dnia 24.11.2017 r. Chodziło nam przede wszystkim o zapisy związane z elektroniczną ewidencją odpadów. Zmiany, które mają wejść w życie już w następnym roku (2020) przewidują wymuszenie sporządzania ewidencji odpadów wyłącznie w formie elektronicznej. Ustawodawca wskazywał „Bazię danych o produktach i opakowaniach”, tzw. BDO, jako system, w którym będzie musiała być prowadzona ewidencja. Jak producenta oprogramowania do elektronicznej ewidencji odpadów, byliśmy żywotnie zainteresowani szczegółami implementacji zmian, o których mówi ustawa. W związku z tym napisaliśmy do Ministerstwa Środowiska list, w którym zwarliśmy następujące pytania:

  1. Czy ewidencja odpadów, o której mowa w Art 1 pkt. 9. e) oraz f) będzie możliwa wyłącznie w systemie BDO, czy też będzie mogła być realizowana za pomocą oprogramowania dostarczanego przez niezależnych twórców oprogramowania (takich jak nasza firma)?
  2. Czy system teleinformatyczny o którym mowa w ww. przepisach będzie udostępniał interfejs programistyczny aplikacji (tzw. API), które umożliwi komunikację z tym systemem poprzez informatyczne protokoły komunikacyjne (np. REST lub SOAP)?
  3. Kiedy system teleinformatyczny o którym mowa w ww. zapisach udostępniony zostanie użytkownikowi końcowemu?

Po problemach z komunikacją z Ministerstwem poprzez oficjalny kanał ePUAP przesłaliśmy pytanie mailem i otrzymaliśmy odpowiedź, że BDO będzie posiadało interfejs API (REST), poprzez który będzie możliwa komunikacja z zewnętrznymi systemami ewidencji odpadów takimi jak nasz system KEWO – Kompleksowa Ewidencja Odpadów.

Ministerstwo odpowiedziało co następuje:

„Szanowny Panie, w związku z zapytaniem z dnia 24 stycznia br. dotyczącym prowadzenia ewidencji odpadów wprowadzając informacje do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w art. 67 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.), informuję, że zakres projektu przewiduje wykonanie Modułu Integracyjnego, który będzie udostępniał API umożliwiające zintegrowanie dowolnego oprogramowania z systemem BDO, przy wykorzystaniu REST.”

Bardzo nas cieszy otrzymana odpowiedź, bo oznacza ona, że będziemy nadal mogli oferować użytkownikom KEWO, tak bardzo przez nich lubianą możliwość wygodnego i bezproblemowego prowadzenia ewidencji odpadów, wraz z automatyzacją całego procesu, aż po przekazanie danych do BDO.

Niestety nie otrzymaliśmy odpowiedzi, kiedy system będzie gotowy. Jest to dla nas bardzo ważne, bo chcemy by integracja KEWO z BDO była gotowa przed wejściem w życie ww. przepisów. Postaramy się pójść za ciosem i dowiedzieć się, kiedy ministerstwo planuje informatyczne wdrożenie zmian. O postępach naszych prac będziemy regularnie informować.

Close Menu